Menu

Steun de M-collectie

Naast de steun voor specifieke tentoonstellingen en projecten, spelen de algemene schenkingen aan M-LIFE een onontbeerlijke rol in het ondersteunen van de beleidsdoelstellingen van M. Zo kan M zijn rol blijven spelen als belangrijkste Belgische kenniscentrum voor Middeleeuwse kunst. De expo Borman en Zonen is daarvan een mooi voorbeeld.

Dankzij de algemene schenkingen blijft M een ontmoetingsplek voor co-creatie en innovatie (denk maar bijvoorbeeld aan Waanzin. Students at M), en een plek waar oude en hedendaagse kunst elkaar ontmoeten (zoals in de tentoonstelling De Taal van het Lichaam). Het is dankzij jouw steun dat M deze rol kan blijven vervullen.
Zo hebben zestien kunstwerken, voor de collectiepresentaties van 2019: Waanzin. Students at M en De Taal van het Lichaam, een conservatie – en of restauratiebehandeling ondergaan. De behandelingen vertonen volgende gemeenschappelijke kenmerken: grondige conservatiebehandeling met reiniging en verwijdering van oude, vergeelde vernislagen. Hierdoor krijgt het kunstwerk de oude, originele uitstraling terug en zijn kleuren en details opnieuw zichtbaar zoals bij het schilderij afgebeeld hiernaast. Historische lijsten werden gerestaureerd, andere schilderijen kregen een nieuwe, passende inlijsting.
Cijfermateriaal:
Waanzin. Students at M: 27 kunstwerken waarvan zeven kunstwerken een behandeling door een externe restaurator ondergingen.

De Taal van het Lichaam: 53 kunstwerken waarvan negen kunstwerken een behandeling door een externe restaurator ondergingen.
Zaalzicht Waanzin. Students at M © M Leuven | foto: Dirk Pauwels
Wil je jouw steun over een heel jaar spreiden? Dan kan je M of een van de projecten ook maandelijks ondersteunen. Dat kan makkelijk via een maandelijkse opdracht op het rekeningnummer BE19 7360 2770 7712.

Vergeet niet om de gestructureerde mededeling te vermelden.
Privacybeleid