De kunstbrug

De Kunstbrug is een vijfjarig gezamenlijk project van M Leuven en de Leuvense basisschool Mater Dei. Het project kwam tot stand dankzij de steun van Stichting Koningin Paola en M-LIFE en liep van 2016 tot 2020.

Het doel was om de emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren in de lagere school te stimuleren aan de hand van kunst en creativiteit. Het project de Kunstbrug wil binnen alle leerjaren van de lagere school stapsgewijs werken aan de empowerment van de kinderen van Mater Dei. Dit doet de school onder andere door sterk in te zetten op muzische vorming. Muzische vorming wordt als een vehikel gezien om aan taalstimulering te werken. Een van de realisaties is het Pop-upmuseum. Geholpen door fotografe Evy Raes maakten de leerlingen foto’s van plaatsen in Leuven die hen inspireerden. Uit die beelden ontstonden twaalf unieke kunstwerken, die in de vorm van trottoirstickers als een kunstenparcours door Leuven slingerden.

Sinds 2018-2019 wordt ingezet op het muzisch werken door participatief theatermaker Katrien Oosterlinck. Tijdens deze vier workshops werkten de kinderen vooral via beweging en dans aan relationele verbondenheid en interactie met elkaar. Het project was gelinkt aan de tentoonstellingen van Pieter Vermeersch en De Taal van het Lichaam in M. Doordat kinderen tijdens deze workshops gestimuleerd worden om zich te durven uiten naar leeftijdsgenoten toe, wil het project bewust werken aan het zelfvertrouwen van de kinderen binnen hun eigen leeftijdsgroep. Dankzij inzamelacties door de leerlingen zelf, een modeshow georganiseerd door Kiwanis Artemis Leuven en individuele giften kon M-LIFE het project ondersteunen met een bedrag van € 10.000.

Zoektocht
Website made by MINSKY